NAftas BĀZE

,,PIRMAS’’ naftas produktu piegādi

veic no Olaines naftasbāzes.

Olaines naftas bāze ir viens no lielākajiem termināliem Latvijā naftas produktu saņemšanai, pārdošanai un uzglabāšanai. Naftas bāzes kopējais tilpums pārsniedz 70 000 m3. Bāzes teritorijā atrodas sašķidrinātās naftas gāzes terminālis ar 1500 m3 ietilpību. Terminālim ir sava dzelzceļa infrastruktūra. Naftas produktu saņemšanai tiek izmantotas noliešanas estakādes uz 20 dzelzceļa vagoncisternām gaišajiem naftas produktiem un 5 vagoncisternas gāzei. Naftas bāzē ir iespējams saņemt, pārdot un uzglabāt aviācijas reaktīvo degvielu JET A-1. Olaines naftas bāze ir aprīkota ar vismodernākajām un augsti attīstītām tehnoloģijām šajā nozarē. Naftas bāze aprīkota ar jaudīgām automatizācijas, kontroles un videonovērošanas sistēmām. Naftas produktu iekraušanai autocisternās tiek izmantota automatizēta sistēma. Izmantojot datorsistēmas, tiek veikts blendings, marķēšana un naftas produktu blendings izmantojot plūsmas metodi. Naftas bāze klientiem piedāvā visu spektru tirgū piedāvāto un pieejamo augstas kvalitātes naftas produktus ar elastīgu recepšu sistēmu un daudzumu. Naftas produktu diennakts realizācijas apjoms pārsniedz 1000 m3.

Daži attēli

Daži fotoattēli no mūsu datu bāzes